Plan International Sverige

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International. Plan International är politiskt och religiöst oberoende. Allt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Utdelning från Postkodlotteriet

Plan International Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Utdelning 2018: 22 000 000 kronor
Utdelning totalt: 209 712 466 kronor varav 59 600 000 kronor till Specialprojekt

Om Plan International Sverige

En världsomspännande rörelse för barns rättigheter

Plan International arbetar på gräsrotsnivå tillsammans med barn för att stödja deras rätt till bland annat utbildning, hälsa och skydd från våld och övergrepp, inklusive under katastrofer. Plan försöker också påverka stater på nationell och global nivå att ta sitt ansvar så att barns rättigheter efterlevs.

Samarbete för en bättre framtid

Plan Internationals mål är att uppnå långsiktig, positiv utveckling för barn världen över. Organisationen vill bidra till att bygga starka samhällen där barn slipper diskriminering, våld och utanförskap. I de lokalsamhällen där Plan International verkar ger de stöd åt de mest utsatta barnen och deras familjer i deras strävan att få sina rättigheter uppfyllda.

Vi använder cookies. Läs mer