Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Arbetet sker i skolor genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga metoder.

Kvinna står på en scen med texten gör skillnad

Utdelning från Postkodlotteriet

Raoul Wallenberg Academy är är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2017.

Utdelning 2019: 5 000 000 kronor
Utdelning totalt: 18 146 430 kronor vara 8 146 430 kronor till Specialprojekt

Om Raoul Wallenberg Academy

Stöttar unga i att göra skillnad

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Arbetet sker i skolor genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga metoder.

Varje år deltar 8 000 ungdomar aktivt i Raoul Wallenberg Academys metoder och ledarskapsutbildningar.

Verksamheten bygger på samverkan med andra aktörer som delar visionen om ett medmänskligt samhälle.

Raoul Wallenberg Academys logga

Vi använder cookies. Läs mer