Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Arbetet sker i skolor genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga metoder.

Två unga killar framför en vägg med texten "Rätten att erkännas som person."

Utdelning från Postkodlotteriet

Raoul Wallenberg Academy är är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2017 och kommer att ta del av överskottet under 2018.

Utdelning 2017: 0 kronor
Utdelning totalt: 0 kronor

Om Raoul Wallenberg Academy

Stöttar unga i att göra skillnad

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Arbetet sker i skolor genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga metoder.

Varje år deltar 8 000 ungdomar aktivt i Raoul Wallenberg Academys metoder och ledarskapsutbildningar.

Verksamheten bygger på samverkan med andra aktörer som delar visionen om ett medmänskligt samhälle.

Besök Raoul Wallenberg Academys webbplats

Vi använder cookies.  Läs mer