Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Arbetet sker i skolor genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga metoder.

Utdelning från Postkodlotteriet

Raoul Wallenberg Academy är är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2017.

Utdelning 2018: 5 000 000 kronor
Utdelning totalt: 13 146 430 kronor vara 8 146 430 kronor till Specialprojekt

Om Raoul Wallenberg Academy

Stöttar unga i att göra skillnad

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Arbetet sker i skolor genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga metoder.

Varje år deltar 8 000 ungdomar aktivt i Raoul Wallenberg Academys metoder och ledarskapsutbildningar.

Verksamheten bygger på samverkan med andra aktörer som delar visionen om ett medmänskligt samhälle.

Vi använder cookies. Läs mer