Riksförbundet FUB

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (Riksförbundet FUB) är en intresseorganisation som arbetar för att alla som har en utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Organisationen bildades 1956 och har cirka 26 500 medlemmar i 150 lokalföreningar runt om i landet.

Utdelning från Postkodlotteriet

Riksförbundet FUB är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2012.

Utdelning 2019: 6 650 000 kronor
Utdelning totalt: 68 450 000 kronor varav 22 800 000 kronor till Specialprojekt

Om Riksförbundet FUB

Riksförbundet FUB:s mål är ett inkluderande samhälle där människor med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar är fullt delaktiga och jämlika med andra.

Intressepolitiskt påverkansarbete

För att uppnå förbättringar bedriver FUB ett intressepolitiskt påverkansarbete. FUB bevakar personer med utvecklingsstörnings intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden. FUB skapar också mötesplatser genom till exempel möten, evenemang, danser och läger. FUB sprider dessutom information till egna medlemmar och till allmänheten.

Jurister och rättsombud

Som en person med utvecklingsstörning befinner du dig ofta i ett underläge och behöver ibland stöd och hjälp för att göra sin röst hörd. FUB:s jurister, ideellt arbetande rättsombud och medlemsrådgivare utgör därför en viktig del av kärnverksamheten.

Vi använder cookies. Läs mer