Organisation

Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet driver räddningsstationer längs Sveriges kuster och i insjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. Sjöräddningssällskapet har till uppgift att rädda liv, men även att leda utvecklingen av en effektiv svensk räddningstjänst till sjöss. Dessutom engagerar sällskapet sig för att öka allmänhetens intresse för sjöräddning.

Två av Sjöräddningens volontärer

Om Sjöräddningssällskapet

2 000 frivilliga sjöräddare

Sjöräddningssällskapet bildades 1907 och är en ideell förening med över 80 000 medlemmar. Alla båtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. När larmet går ska jourhavande besättning vara i båten och på väg inom 15 minuter.

Sjöräddningssällskapet har 67 sjöräddningsstationer med över 150 båtar och fler än 2 000 frivilliga sjöräddare. Varje år rycker de ut över 3 000 gånger.

Utför 70 procent av all sjöräddning

Sjöräddningssällskapet utför cirka 70 procent av all sjöräddning i Sverige. Under sina 100 år har de undsatt fler än 25 000 fartyg och båtar och hjälpt över 70 000 människor i sjönöd. Verksamheten drivs helt utan bidrag från staten. De frivilliga besättningarna har kunnat utföra dessa räddningar tack vare generöst stöd från Sällskapets medlemmar, givare och donatorer.

Utdelning från Postkodlotteriet

Sjöräddningssällskapet är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.

Utdelning 2020: 16 000 000 kr

Utdelning totalt: 269 099 776 kr varav 15 000 000 kr till Specialprojekt

Vi använder cookies. Läs mer