Star for Life

Star for Life är ett utbildnings- och hälsoprojekt som bedriver förebyggande arbete mot främst hiv- och aids i Afrika. I Sverige bedrivs ett informationsarbete där konserter med svenska och afrikanska ungdomar är ett viktigt inslag.

En ungdom får tänderna undersökta

Star for Life är en politiskt och religiöst oberoende organisation som arbetar med att stärka ungdomars självkänsla och ge dem hopp om en bättre framtid.

Utdelning från Postkodlotteriet

Star for Life är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2012.

Utdelning 2018: 7 000 000 kronor
Utdelning totalt: 102 500 000 kronor varav 39 500 000 kronor till Specialprojekt

Om Star for Life

Star for Life startade sitt arbete 2005 när IT-entreprenören Dan Olofsson och hans fru Christin startade affärsverksamhet i KwaZulu Nathal och upptäckte att anställda led av hiv- och aids.

Stark självkänsla förebygger HIV

Som ett led i ett socialt arbete på skolorna utvecklades en speciell metodik som snabbt kunde implementeras med stor framgång på en mängd skolor. Det finns cirka 100 000 barn i olika Star for Life-skolor vars arbete syftar till att stärka ungdomars självkänsla för att de ska kunna leva ett bättre liv, fritt från hiv- och aids.

Kostnadseffektiv verksamhet

Hiv-bekämpning är ett av Star for Life’s arbetsområden, liksom yrkesförberedande verksamhet, kultur och idrott. Verksamheten bedrivs inom det existerande skolsystemet vilket gör den mycket kostnadseffektiv. Star for Life finns representerat i tre länder: Sydafrika, Namibia och Sri Lanka.

Vi använder cookies.  Läs mer