Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommittén är partipolitiskt och religiöst obundet och arbetar för ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering. Afghanistankommittén arbetar på den afghanska landsbygden för allas rätt till lika möjligheter, social rättvisa och makt över sin utveckling och sina liv. Organisationen har bland annat ett omfattande arbete inom hälsa och utbildning.

Utdelning från Postkodlotteriet

Svenska Afghanistankommittén är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2014.

Utdelning 2018: 17 000 000 kronor
Utdelning totalt: 71 000 000 kronor varav 7 000 000 kronor till Specialprojekt

Om Svenska Afghanistankommittén

Hälsa och utbildning trots krig

Oavsett regim, krig eller bristande säkerhet har Afghanistankommitténs verksamhet pågått i 35 år. Genom god förankring i det lokala samhället och över 5000 anställda kan Afghanistankommittén arbeta med program inom hälsa, utbildning, självförsörjning och rehabilitering av personer med funktionsvariationer i 14 av landets 34 provinser. 99 procent av alla anställda är afghaner.

Stöd till de allra mest utsatta

Afghanistankommitténs arbete riktar främst in sig på att stödja de allra mest utsatta grupperna i samhället: kvinnor, barn och personer med funktionsvariationer. Varje år förser organisationen över 2 miljoner patienter med vård och mer än 60 000 barn går i skolan. 60% av eleverna är flickor.

– Tack vare det stöd vi får från Postkodlotteriet kan tusentals afghanska flickor och pojkar gå i skolan varje år. I ett land där diskrimineringen och fattigdomen är djup och många barn föds med funktionsvariationer är det extra viktigt att satsa på stöd till skolgång för alla, att kryckor och rullstolar finns för dem som behöver det och att kvinnor får möjligheter att försörja sig själva säger Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.

Vi använder cookies. Läs mer