Svenska Postkodstiftelsen

Svenska Postkodstiftelsen har en unik ställning bland organisationerna som Postkodlotteriet stödjer eftersom den inte är slutmottagare för de insamlade pengarna. Stiftelsens uppgift är snarare att lokalisera och styra olika typer av projekt för att maximera nyttan av pengarna.

Utdelning från Postkodlotteriet

Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.

Utdelning 2018: 200 000 000 kronor
Utdelning totalt: 1 333 635 100 kronor varav 84 500 000 kronor till Specialprojekt

Om Svenska Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen grundades år 2005 av Novamedia Sverige och har en nära koppling till Postkodlotteriet och Novamedia Sverige, men har sedan start en egen styrelse som ansvarar över verksamheten.

Främjar en hållbar utveckling

Stiftelsens mål är att främja en hållbar utveckling för människa och natur genom att ekonomiskt stödja aktörer och projekt som långsiktigt verkar för en bättre värld. De projekt som får finansiellt stöd ska passa in under stiftelsens huvudsakliga verksamhetsområden: natur och miljö, idrott och kultur eller människor.

Stöd till både lokala och globala projekt

Genom stiftelsen stöder Postkodlotteriet både lokala och globala projekt där flera organisationer kan vara inblandade samtidigt. Genom att ha korta ledtider och en obyråkratisk struktur kan Postkodstiftelsen också stödja projekt där det krävs snabba beslut och flexibla lösningar.

Vi använder cookies. Läs mer