Organisation

Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet har cirka 105 000 medlemmar fördelade på 350 klubbar, 17 distrikt och 80 klassförbund. Svenska Seglarförbundet är anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet, (RF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

Två barn i en liten segelbåt.

Foto: Leon Page Åkerlund

Om Svenska Seglarförbundet

Segling för alla

Svenska Seglarförbundets vision är att svensk segling ska vara tillgänglig för alla. Svenska seglarförbundets är en integrerad del av den svenska idrottsrörelsen. Förbundets verksamhet bedrivs i föreningar, distrikt, klassförbund och Svenska Seglarförbundet.

Verksamhet som gagnar seglingen

Svenska Seglarförbundets arbete syftar till att utveckla idrotten segling. Förbundet bedriver dessutom verksamhet som gagnar seglingen i stort och bidrar aktivt till att öka intresset för såväl fritidssegling som idrotten segling.

Utdelning från Postkodlotteriet

Svenska Seglarförbundet är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2014.

Utdelning 2019: 5 000 000 kr

Utdelning totalt: 28 000 000 kr varav 4 000 000 kr till Specialprojekt

Vi använder cookies. Läs mer