Organisation

Sverige för UNHCR

FN:s flyktingorgan UNHCR har två grundläggande uppgifter – att leda och samordna internationella ansträngningar för att ge skydd till flyktingar, och att finna varaktiga lösningar för att flyktingar ska kunna bygga upp ett nytt och tryggt liv.

En flicka

Flickan, som går i skolan i flyktinglägret Iridimi i östra Tchad, lyssnar uppmärksamt på läraren. Foto: Sverige för UNHCR

Om Sverige för UNHCR

UNHCR är en av de största operativa organisationerna i fält. När en flyktingkris inträffar är UNHCR först på plats. UNHCR tillgodoser flyktingarnas basbehov såsom bostad, mat, vatten och hälsovård, samt värnar om flyktingars rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Försvarar flyktingars rättigheter

UNHCR:s främsta uppgift är att försvara flyktingars rättigheter och trygga deras välbefinnande. UNHCR tar särskild hänsyn till barn och andra utsatta gruppers behov. Organisationen tar även särskild hänsyn till miljöaspekter och till främjandet av rättigheter och jämlikhet för kvinnor och flickor.

Utdelning från Postkodlotteriet

Sverige för UNHCR är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Utdelning 2019: 20 400 000 kr

Utdelning totalt: 183 086 211 kr varav 39 685 600 kr till Specialprojekt

Arbetar för rätten att söka asyl

UNHCR arbetar för rätten att söka asyl samt att ingen ska behöva skickas tillbaka till ett område där personen fruktar för sitt liv eller frihet. Organisationen söker varaktiga lösningar för flyktingar genom att hjälpa dem att återvända till sitt hemland, att integreras i det första asyllandet eller bli omplacerade i ett tredje land. Riktlinjerna för UNHCR:s arbete utgår från FN:s flyktingkonvention.