Sveriges Olympiska Kommitté

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är en ideell förening med de olympiska idrotterna som medlemmar. SOK har uppdraget att förbereda och leda det svenska deltagandet i OS med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper men också att inspirera fler att utvecklas inom idrott samt sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling.

Utdelning från Postkodlotteriet

Sveriges Olympiska Kommitté är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2014.

Utdelning 2018: 12 000 000 kronor
Utdelning totalt: 61 000 000 kronor varav 21 000 000 kronor till Specialprojekt

Om Sveriges Olympiska Kommitté

Strävar efter utveckling

Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) främsta uppgift är att förbereda och leda det svenska deltagandet i OS med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper. SOK verkar för att sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling, skapa fler goda förebilder för unga och för att inspirera fler att utvecklas genom och inom idrott.

Projekt för att väcka intresse för idrott

Olympic Day är ett projekt där barn ska få prova på olika idrotter i ett olympiskt sammanhang med inspirerande olympier på plats. Tanken med Olympic Day är att skapa ett intresse för idrott hos barn och ungdomar, och SOK samarbetar med lokala idrottsföreningar för att genomföra olympiaden. Både aktiva och före detta aktiva olympiader är med vid varje olympiad för att stötta barnen som är med och deltar. Olympic Day är fylld av inspiration, drömmar och glädje.

Vi använder cookies. Läs mer