Vi-skogen

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Vi-skogen har sedan 1983 hjälpt 1,8 miljoner människor ur fattigdom.

Utdelning från Postkodlotteriet

Vi-skogen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2015.

Utdelning 2019: 10 800 000 kronor
Utdelning totalt: 59 800 000 kronor varav 13 000 000 kronor till Specialprojekt

Om Vi-skogen

Träd är ett fantastiskt verktyg i fattigdomsbekämpning. Träd gör att utarmade jordar återfår sin naturliga bördighet, och skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukt, näring och mat på borden. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter.

Agroforesty skapar lönsamma jordbruk

Metoden agroforesty utvecklar jordbruket och skapar en bättre bördighet samtidigt som det genom trädplantering minskar jorderosionen och stoppar ökenspridningen. Genom denna insats får fattiga i östra Afrika möjlighet att skapa ett lönsamt och hållbart jordbruk som de kan leva på.

Vi använder cookies. Läs mer