WaterAid

WaterAid är en oberoende internationell organisation. Genom bistånd, opinionsbildning och påverkan arbetar WaterAid för att världens fattigaste ska få hygienutbildning, samt långsiktig tillgång till rent vatten och sanitet.

Utdelning från Postkodlotteriet

WaterAid är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2012.

Utdelning 2019: 10 800 000 kronor
Utdelning totalt: 97 800 000 kronor varav 37 000 000 kronor till Specialprojekt

Om WaterAid

Samverkan med myndigheter

WaterAid arbetar i världens fattigaste samhällen och med de mest marginaliserade människorna. WaterAid arbetar i nära samverkan med nationella och lokala myndigheter, partnerorganisationer och samhällen för att säkerställa att lokala behov styr insatserna och dessa blir långsiktiga och hållbara.

Opinionsbildning och påverkan

Tillsammans med sina partners kämpar WaterAid för allas rätt till vatten, sanitet och hygien. WaterAid arbetar även för att fler ska uppmärksamma den viktiga roll som dessa rättigheter spelar i kampen för folkhälsa, jämställdhet och fattigdomsbekämpning.

I Sverige sedan 2009

Sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner människor fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAid:s arbete. WaterAid har funnits globalt sen 1981 och i Sverige sedan 2009. WaterAid arbetar idag i 37 länder.

Vi använder cookies. Läs mer