We Effect

När människor organiserar sig och går samman får de en starkare röst och möjlighet att påverka sin egen situation och samhället de lever i. We Effect hjälper människor arbeta tillsammans för att lyfta sig ur fattigdom.

Utdelning från Postkodlotteriet

We Effect är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Utdelning 2019: 17 000 000 kronor
Utdelning totalt: 152 160 514 kronor varav 23 500 000 kronor till Specialprojekt

Om We Effect

Arbetar inom flera områden

We Effects vision är en rättvis och hållbar värld fri från fattigdom. Huvudsakliga arbetsområden är landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet och tillgång till mark. We Effect samarbetar med lokala, medlemsbaserade organisationer för att garantera att arbetet utgår från medlemmarnas intressen och prioriteringar.

Ökat inflytande vägen ut ur fattigdom

Möjligheten att producera näringsrik mat, få inkomster från jordbruket och tillgång till en bostad är avgörande för att människor ska ta sig ur fattigdomen. När kvinnor får ökat inflytande ger det vinster för familjerna eftersom mer pengar läggs på mat, sjukvård och utbildning. Därför fokuserar We Effect på mat, bostäder och jämställdhet.

Vi använder cookies. Läs mer