World Childhood Foundation

Stiftelsen World Childhood Foundation är en religiöst och politiskt oberoende stiftelse som grundades 1999 av Drottning Silvia. Arbetet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. World Childhood Foundations mål är att inget barn ska hamna i våldsamma och riskfyllda miljöer.

Childhood foundations logga

Utdelning från Postkodlotteriet

World Childhood Foundation är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2015.

Utdelning 2019: 6 650 000 kronor
Utdelning totalt: 40 225 000 kronor varav 14 575 000 kronor till Specialprojekt

Om World Childhood Foundation

Arbetar med barn som riskerar utsättas för övergrepp

World Childhood Foundation arbetar för att förebygga våld och övergepp mot barn. Childhood arbetar framförallt med de grupper som löper störst risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Till dem hör barn som lever på gatan, barn som redan utsatts för våld och övergrepp, barn som inte kan bo med sina föräldrar eller som lever i en familj där föräldrarna inte orkar vara det som barnen mest behöver – trygga vuxna.

Vi använder cookies. Läs mer