World Childhood Foundation

Stiftelsen World Childhood Foundation är en religiöst och politiskt oberoende stiftelse. Arbetet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. World Childhood Foundations mål är att inget barn ska hamna i våldsamma och riskfyllda miljöer. Alla ska få en trygg och kärleksfull barndom.

Tre barn målar

Foto: World Childhood Foundation

Utdelning från Postkodlotteriet

World Childhood Foundation är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2015.

Utdelning 2018: 7 000 000 kronor
Utdelning totalt: 25 000 000 kronor varav 6 000 000 kronor till Specialprojekt

Om World Childhood Foundation

Arbetar med barn som riskerar utsättas för övergrepp

World Childhood Foundation arbetar för att förhindra att barn utsätts för övergrepp och exploatering. Organisationen stödjer cirka 100 projekt runt om i världen som arbetar med barn som blivit utsatta eller riskerar att utsättas för övergrepp, barn i samhällets vård och gatubarn.

Utöver det finansiella stödet bidrar World Childhood Foundation med strategiskt stöd, kapacitetsutveckling och nätverksmöjligheter.

World Childhood Foundation finns i 16 länder och grundades 1999 av Drottning Silvia.

Vi använder cookies. Läs mer eller ta bort dem