Så här fördelas överskottet

För att fördelningen av överskottet ska vara så rättvis som möjligt, baseras den på en modell som är uppsatt efter vissa kriterier.

Trappstegsmodellen för beräkning av basstöd

Medelvärden beräknas för förmånstagaren för de tre senaste åren avseende:

  • Insamlade medel
  • Totala verksamhetsintäkter
  • Medelvärdena summeras och utgör ett nyckeltal som appliceras i trappstegsmodellen, varifrån utdelning av basstöd avläses.

Beräkningsunderlag

Totala verksamhetsintäkter och insamlade medel fastställs enligt FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3. Postkodlotteriets basstöd exkluderas i beräkningarna.

Tabell som visar hur summa för basstöd räknas ut

Specialprojekt

Specialprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande hos befintliga förmånstagare. Till skillnad från basstödet, som inte är öronmärkt, går detta projektstöd till projekt utöver den vanliga verksamheten.

Projekt via Svenska Postkodstiftelsen

Stiftelsens uppdrag är att kanalisera stöd till ytterligare hundratals organisationer och projekt som verkar både i Sverige och globalt. Det är ofta organisationer som inte uppfyller kraven på långsiktigt medlemskap i Svenska Postkodföreningen, men som trots det har en fantastisk verksamhet. Genom stiftelsen kan även mindre organisationer, eller internationella organisationer, bidra till den övergripande visionen om en bättre värld för människor, djur och miljö.

Ansök om att bli förmånstagare

Vi använder cookies. Läs mer