Friends

Friends tog emot sex miljoner kronor till projektet Alla delar av mig - om rätten att få vara sig själv och lyckas i skolan med sin diagnos.

Projekt: Alla delar av mig - om rätten att få vara sig själv och lyckas i skolan med sin diagnos

Utdelad summa: 6 000 000 kronor

Partnerorganisation: Hjärnfonden

Om projektet

Barn med diagnosen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en utsatt grupp. Syftet med projektet är att skapa en bättre skolmiljö för barn med NPF-diagnoser, med målsättningen att minska mobbing och utanförskap, samt att ge bättre förutsättningar för barn och ungdomar att ta del av undervisningen. Dessutom kommer projektet, genom partnerskapet mellan Hjärnfonden och Friends, rikta in sig på att öka kunskapen om NPF-diagnoser bland elever, föräldrar och skolpersonal.


Vi använder cookies. Läs mer