Hungerprojektet

Hungerprojektet tog emot tolv miljoner kronor till projektet Inga konstigheter - ett giftfritt jordbruk.

Hungerprojektets logga

Projekt: Inga konstigheter - ett giftfritt jordbruk

Utdelad summa: 12 000 000 kronor

Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald

Partnerorganisation: Naturskyddsföreningen

Om projektet

"Inga konstigheter – ett giftfritt jordbruk" skapar möjligheter för småbrukare i Uganda att förbättra jordbruksmetoder, förbättra hälsan och öka försörjningsmöjligheterna på ett hållbart sätt. Med rådgivning får småbrukare kunskap och verktyg för att gå från ett delvis kemikaliebaserat jordbruk till ett kemikaliefritt agro-ekologiskt jordbruk. Projektet främjar långsiktig hållbar användning av naturresurser och säkerställer en ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster vilka är mycket viktiga faktorer för att människor permanent ska kunna ta sig ur fattigdomen och förbättra sina livsvillkor.


Vi använder cookies. Läs mer