Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner tog emot 9,6 miljoner kronor till projektet Skyddade boenden med barnperspektiv.

Stadsmissionens logga

Projekt: Skyddade boenden med barnperspektiv

Utdelad summa: 9 645 480 kronor

Mål 5: jämställdhet

Partnerorganisation: BRIS

Om projektet

Inom ramen för detta projekt vill Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner tillsammans med BRIS starta skyddade boenden där alla barn, oavsett ålder och kön, ses som egna individer som har utsatts för våld. Stadsmissionerna erfarenheter av våldsutsatta kvinnor och boenden tillsammans med barnrättsorganisationen BRIS erfarenhet av barn i utsatta situationer skapar ett unikt och innovativt partnerskap där organisationernas respektive erfarenheter stärker såväl de utsatta kvinnorna som de utsatta barnen.


Vi använder cookies. Läs mer