Svenska Naturskydds­föreningen

Svenska Naturskyddsföreningen tog emot sex miljoner kronor till projektet Citizen science.

Naturskyddsföreningens logga

Projekt: Citizen science

Utdelad summa: 6 000 000 kronor

Globalt mål 15: ekosystem och biologisk mångfald

Om projektet

Enligt många forskare går vi nu in i det sjätte stadiet av utrotning av levande organismer. Det innebär att tre fjärdedelar av alla arter kan försvinna under de kommande århundradena. Svenska Naturskyddsföreningen vill genom detta projekt skapa en unik möjlighet att genom medborgarforskning kartlägga och mäta miljöförändringar. Samtidigt får människor en ökad förståelse och intresse för varför artrikedom och hållbara ekosystem är viktigt.


Vi använder cookies. Läs mer