Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF tog emot sex miljoner kronor till projektet Skydda isbjörn och vildren i Arktis.

Världsnaturfondens logga

Projekt: Skydda isbjörn och vildren i Arktis

Utdelad summa: 6 000 000 kronor

Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald

Om projektet

Isbjörn och vildren drabbas hårt av klimatförändringarna i Arktis. Med det här projektet vill Världsnaturfonden WWF arbeta på att skydda områden som är viktiga för isbjörn och vildren. Detta viktiga arbete kommer att äga rum på den enorma kanadensiska tundran, ryska Tajmyrhalvön samt Wrangelön i Ryssland. Målet med projektet är också att drastiskt minska den storskaliga tjuvjakten på en av världens största vildrenshjordar i Ryssland.

Läs mer om Världsnaturfonden WWF

Vi använder cookies. Läs mer