Vi-Skogen

Vi-Skogen tog emot sex miljoner kronor till projektet Kvinnliga trädhjältar.

Vi-skogens logga

Projekt: Kvinnliga trädhjältar

Utdelad summa: 6 000 000 kronor

Globalt mål 15: ekosystem och biologisk mångfald

Om projektet

Naturskogen i Uganda har skövlats i rasande takt. Skövlingen drabbar hela samhället och hårdast slår effekterna mot de bondefamiljer som bor i naturskogens utkanter. Tillsammans med lokala myndigheter och kvinnliga bondegrupper vill Vi-Skogen skydda och återbeskoga Uganda. Kvinnorna, trädhjältarna, får utbildning i hur de kan återplantera och vårda skogen. Genom att ta tillvara på skogens resurser och tillämpa nya metoder för affärsutveckling, får kvinnorna samtidigt en möjlighet att förbättra sin livssituation både för sig och sina familjer.

Läs mer om Vi-Skogen

Vi använder cookies. Läs mer