Stiftelsen World Childhood Foundation

Stiftelsen World Childhood Foundation och Erikshjälpen har tagit emot 8 575 000 kronor till projektet Ur askan i elden - Barnhem är inga hem för barn.

Childhood foundations logga

Projekt: Ur askan i elden

Utdelad summa: 8 575 000 kronor

Globalt mål: 3, hälsa och välbefinnande och 16, fredliga och inkluderande samhällen

Om projektet

Childhood och Erikshjälpen vill förebygga att barn far illa när de separerats från sina familjer och se till att de får tillgång till det stöd och den hjälp som de har rätt till. Huvudfokus är att barn inte ska placeras på institution i onödan men också att barn som placeras i olika typer av fosterfamiljer har tillgång till uppföljning och professionellt stöd.

Syftet är att säkerställa att metoder som i framtiden kommer att användas av ländernas socialtjänster bygger på kunskap och evidens samt att risker minimeras. Insatsen förväntas leda till skalbara modeller som är praktiskt genomförbara i länder i olika utvecklingsstadier.


Vi använder cookies. Läs mer