Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommittén har tagit emot 5 000 000 kronor till projektet Mäns engagemang i mödra- och barnhälsovård.

Svenska Afghanistankommitténs logga

Projekt: Mäns engagemang i mödra- och barnhälsovård

Utdelad summa: 5 000 000 kronor

Globalt mål: 3, hälsa och välbefinnande & 16, fredliga och inkluderande samhällen

Om projektet

Syftet med projektet är att arbeta med och engagera män för att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter, speciellt inom mödra- och barnhälsovården i Afghanistan. Detta viktiga arbete kommer uppnås genom att öka medvetenheten om könsrelaterat våld, skadliga traditioner, diskriminering och hur dessa handlingar och normer negativt påverkar pojkar och flickor, kvinnor och män. Män ska involveras för att bryta skadliga strukturer och sociala normer som äventyrar kvinnors hälsa och välmående - normer så som barnäktenskap, tidig graviditet, könsrelaterat våld, och kvinnors begränsade rörlighet.


Vi använder cookies. Läs mer