Kan grannar vara nyckeln till ett lyckligare liv?

Vad är fördelarna med granngemenskap? Vi har frågat psykologen och författaren Katarina Blom, expert på vad som gör oss lyckliga utifrån ett psykologiskt perspektiv, vad hon tror.

Katarina Blom, psykolog och författare

Hej Katarina! Berätta lite kort vem du är och vad du gör.
– Jag heter Katarina Blom, är psykolog och författare till boken ”Lycka på fullt allvar” som är skriven tillsammans med Sara Hammarkrantz, en forskningsbaserad bok om den svåra frågan kring vad som gör oss människor lyckliga. Jag arbetar också som organisationskonsult på Habitud, där vi hjälper människor och organisationer att träna psykologiskt i vardagen för att må och fungera bättre.

Vad gör oss människor lyckliga, rent psykologiskt?
– För det första handlar det inte om att bara ”bestämma sig” för att vara glad. Många tror att det handlar om att i tid och otid ”tänka positivt”. Men våra känslor och tankar lever ett eget liv och kan vara svåra att påverka genom ren viljestyrka.

Att däremot planera in aktiviteter som känns viktiga och som vi prioriterar är något som kan påverka både våra tankar och vårt känsloliv i en positiv riktning. Inom forskning har man återkommande sett att människor som skattar sig själva som mycket lyckliga och nöjda med sin tillvaro, gör och prioriterar ungefär samma aktiviteter i vardagen. Exempel på dessa aktiviteter kan vara att vårda sina relationer, att uttrycka tacksamhet i vardagen, att träna på medveten närvaro eller att göra goda handlingar i syfte att hjälpa och glädja andra. Men också att odla ett optimistiskt förhållningssätt, sätta upp mål och ta steg mot dem såväl som att njuta av goda stunder i tillvaron. Och även om det här är samband man sett i forskning behöver var och en undersöka i sitt eget liv – vad mår jag bra av? Vad som gäller för de allra flesta inom forskning behöver inte gälla för den enskilde individen i verkligheten.

Vilken roll kan grannar spela för vårt välbefinnande?
– Många av aktiviteterna för att stärka det egna måendet kretsar kring relationer. Det tycks som att alla möjliga aktiviteter som gör att vi stärker banden till människor omkring oss är fördelaktigt för vår hälsa. Exempelvis finns det en studie som visar att vi mår bättre av att spendera pengar på andra, än när vi lägger motsvarande summa på oss själva. Människor som regelbundet gör vänliga handlingar har större chans att leva längre. Det finns starkt forskningsstöd för att ensamhet kan öka risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, få stroke, eller dö i cancer. Samtidigt kan ett levande socialt nätverk omkring oss öka livslängden och minska risken att dö i förtid. Om vi kunde bekämpa den ofrivilliga ensamheten i samhället är det en hälsoinsats motsvarande om vi kunde få alla att sluta röka.

Vilka är dina bästa tips på hur man kan skapa en större granngemenskap där man bor? – Att hälsa i trapphuset, och gärna presentera sig med namn kan vara ett bra första steg. Att bjuda in grannarna när man har en tillställning planerad kan också vara en trevlig gest, precis som att passa på och hälsa en nyinflyttad välkommen genom att presentera sig och småprata ett par minuter.

Skulle du kunna tänka dig att bjuda in en granne du inte känner på fika?
–Kanske inte som det första steget, jag tycker det är bra att vi lär känna varandra i flera små steg. Alla grannar kanske man inte är sugen på att hänga med, men förmodligen finns flera trevliga bekantskaper på närmre håll än vad man kan tro. En nyinflyttad granne som jag redan tidigare hälsat välkommen, regelbundet småpratat med och som redan varit över på en fest känns absolut trevligt att bjuda in på en fika.