Glada deltagare som för Autism- och Asperger­förbundet tävlar i Postkod­miljonären - Heta Stolen.

Amelia Adamo tävlar för Hjärt‑Lungfonden

Amelia såg att kvinnor inte tar symtomen på hjärt- och lungbesvär på allvar. Som journalist med kvinnor som målgrupp engagerade hon sig därför som ambassadör för Hjärt-Lungfonden. I oktober 2021 tar hon och sonen Filip plats i Heta Stolen i Postkodmiljonären för att tillsammans tävla till förmån för Hjärt-Lungfonden, där hela vinstsumman går direkt till organisationen.


"Kvinnor måste vara rädda om sina hjärtan"

- Amelia Adamo, ambassadör för Hjärt-Lungfonden

Amelia vill sprida kunskap

Amelia Adamos koppling till Hjärt-Lungfonden grundar sig inte på sjukdom i den nära familjen. I stället var det när Amelia såg att kvinnor inte tar symptomen på hjärt- och lungrelaterade besvär på allvar som hon valde att engagera sig i frågan.

– Jag blev införstådd med att kvinnor inte agerar som män när de upptäcker problem i hjärt- och lungområdet, berättar Amelia.

Amelia engagerade sig därför som ambassadör för Hjärt-Lungfonden och såg det som sin uppgift som journalist och chefredaktör att upplysa och engagera kvinnor.

– Jag ville att kvinnor skulle förstå riskerna med hjärt- och lungproblem och vikten av att ha defibrillatorer på arbetsplatsen. Kvinnor måste vara rädda om deras hjärtan och min plattform blev en bra kanal för att sprida Hjärt-Lungfondens budskap och livsråd.

Mor och son i heta stolen

När Amelia fick frågan om att vara med och tävla i Postkodmiljonären till förmån för Hjärt- Lungfonden tvekade hon inte att tacka ja.

– Att tävla för Hjärt-Lungfonden är både roligt och besvärligt, berättar Amelia. Det blir en press när vi sitter som representanter för organisationen och ska försöka vinna pengar, samtidigt som det är väldigt roligt.

Amelia tävlar tillsammans med sin son Filip och vinsten går oavkortat till Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till hjärt- och lungforskning. Organisationen arbetar också med att öka kunskapen om forskningens betydelse för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden stödjer löpande flera hundra utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus.

Sedan 2007 är Hjärt-Lungfonden en av de organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. De har hittills fått ta emot över 320 miljoner kronor – tack vare alla som har, eller har haft en Postkodlott.

Läs mer på organisationens hemsida

Snabbfakta om Amelia

Yrke: Journalist, krönikör och författare

Ålder: 73 år

Familj: Sambon Lucio Benvenuto, barnen Filip och Alexander, 6 barnbarn samt Lucios tre barn