Daniel Johansson — speciallärare från Borås

Daniel jobbar som speciallärare för elever med autism. Han är styrelsemedlem i Autism och Aspergerföreningen i Borås och även skolombud i föreningen. Han är även en av deltagarna

Skapar trygghet för barn med autism

Daniel jobbar som speciallärare för barn med autism. Det har han gjort i 14 år nu – och det finns inget han hellre skulle jobba med.

– Relationen med de här barnen är jätteviktig, berättar Daniel. De behöver känna tillit och trygghet till mig som jobbar med dem, att jag alltid finns där, stöttar och är en stadig punkt i skolan.

Kreativ stimulans

En skolmiljö kan vara väldigt komplicerad för ett barn med autism. Det är många människor på en begränsad yta och många intryck i form av ljud, dofter, rörelser. För att ett barn med autism ska klara av en sådan miljö på bästa sätt behövs en tydlig struktur. Ju fler rutiner, desto lägre stress för barnen. Och det ställer krav på läraren. Daniel förklarar:

– Att jobba med de här barnen stimulerar min kreativitet. Som lärare måste du alltid ha en plan A, B eller C. Och om det inte fungerar måste det finnas en plan D. Dessutom behöver jag lära känna barnen så att jag kan hitta de rätta verktygen för att kunna hjälpa dem att utvecklas och lära sig nya saker.

Daniel Johansson från Borås tävlar för Autism- och Asperger­förbundet i Postkod­miljonären

Jag finns alltid där för barnen, stöttar och är en stadig punkt i skolan.

- Daniel, Speciallärare för barn med Autism

Fingertoppskänsla varje dag

– Den största utmaningen med det här yrket är nog att barnens dagsform och funktionsförmåga kan variera mycket från dag till dag, eller till och med från lektion till lektion. Det gäller att kunna känna av vilka krav och förväntningar som är lämpliga att ha på barnet just vid ett specifikt tillfälle.

Daniel kom i kontakt med Autism och Aspergerförbundet genom en elevförälder, som frågade om han var intresserad av att engagera sig i den lokala föreningen. Nu är Daniel både styrelsemedlem och skolombud i föreningen, sedan tre år tillbaka.

– Det har varit en otroligt bra erfarenhet för mig, eftersom jag kan kombinera det med mitt yrke som speciallärare på ett bra sätt. Och jag får uppskattning, både från barnen, föräldrarna och skolledningen.


Läs mer om Heta Stolen och andra deltagare