Organisation

ECPAT Sverige

ECPAT startar föräldralinje för att motverka sexuell exploatering av barn: ”Vår kunskap i frågan är unik”

Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kommer ECPAT att kunna utveckla sitt arbete genom att starta en föräldralinje.

– Målet är att alla vuxna som finns runt barn ska få kunskap att ta det där första snacket med barnen om allt det där roliga som finns på nätet men också de risker som finns där, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare för ECPAT Sverige.

Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare för ECPAT

Om projektet

ECPATs generalsekreterare Anna Karin Hildingson Boqvist och barnrättsjuristen och projektledaren Isabella Kim satt i möte när Putte Nelson dök upp med guldkuvert, blommor och beskedet att organisationen fått sin Drömprojekt‑ansökan beviljad av Postkodlotteriet:

– Det här är helt fantastiskt, sa Anna Karin Hildingson Boqvist när hon drog fram checken med summan 10 600 000 kronor ur guldkuvertet.

ECPAT Sverige har idag en telefonlinje dit barn och ungdomar kan ringa om de behöver hjälp och stöd om de utsatts för sexuella övergrepp i det fysiska livet eller på nätet. Organisationen hjälper även barn och ungdomar att ta ner nakenbilder som postats på nätet. Nu kommer verksamheten alltså att kunna utökas även med en föräldralinje.

Utdelning från Postkodlotteriet

Ecpat är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2010.

Barn har rätt till skydd och stöd

– Via vår hotline ser vi varje dag hur exploateringen av barn tar sig uttryck. Den kunskapen är unik, och vi kan berätta för föräldrar att ”så här kan det gå till”, säger Isabella Kim, barnrättsjurist och projektledare på ECPAT.

– Barn har rätt till skydd och stöd och det här är ett sätt att effektivt förebygga den ökande sexuella exploateringen, säger Eva Struving, Managing Director på Svenska Postkodlotteriet.

Tack vare alla lottköpare

Isabella Kim berättar även att man redan har planeringen igång för att starta upp föräldralinjen, och att man tack vare stödet från Postkodlotteriet kommer att kunna starta upp arbetet väldigt snart.

– Det här betyder otroligt mycket för oss, avslutar hon.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2021 delas drygt 140 miljoner kronor ut till de nio Drömprojekt som beviljades stöd.

ECPAT överraskas med Drömprojekt