Organisation

Friends

Så vill Friends skapa en våg av civilkurage över Sverige

Friends vill utbilda fler vuxna så att mobbningen kan stoppas i tid.
– Agera alltid kommer vara en digital kunskapsbank där du kan hitta exempel, tips och råd på hur du i specifika situationer kan agera mot mobbning. Framförallt hur du även kan jobba förebyggande, säger stiftelsens generalsekreterare Maja Frankel.


Frida Boisen, ambassadör och Maja Frankel, generalsekreterare på Friends

Om projektet

Ett fåtal av Friends anställda hade samlats eftersom de trodde att de skulle ha möte med TV- och medieprofilen Frida Boisen, som är ambassadör för stiftelsen. Men hon dök inte upp ensam. Med sig hade hon Postkodlotteriets Kicken Lundqvist som bar på ett stort guldkuvert. Blickarna riktades mot Friends generalsekreterare Maja Frankel.

– Ni har ju en bra idé, som du har drömt om ända sen du började, eller hur?, frågade Frida Boisen.

Maja Frankel blev minst sagt överraskad:

– Jag tänkte ”att nu måste ni ju ha gått fel”, sa hon leende när Kicken visade upp guldkuvertet.

Men hon fann sig snabbt och började berätta om projektet hon drömt om att sjösätta så länge:

– Det handlar om att ta all kunskap, och alla tips och alla råd vi har för att stoppa mobbning, och nå ut med det till varenda vuxen där ute.

140 000 barn utsätts för mobbning varje år i Sverige. Och tyvärr ser organisationen även en ökning av fall. Utvecklingen av andelen utsatta för mobbning ökar över tid efter att ha legat stadigt. Friends ser att det finns ett stort behov av att arbeta förebyggande så att barn slipper utsättas för mobbning och kränkande behandling av andra barn.

Tack vare alla lottköpare

Projektet, som kommer att bli världens första interaktiva kunskapsbank om mobbning, tilldelas 6,1 miljoner kronor, och varenda krona kommer från alla som är med i Postkodlotteriet.

– Psykisk ohälsa bland barn fortsätter att öka och kan få ödesdigra konsekvenser, säger Svenska Postkodlotteriets Managing Director, Eva Struving. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan vi bidra till att bryta den kurvan.

Barn ska bli medvetna om sina rättigheter

Kunskapsbanken riktar sig dock inte bara till vuxna. Ett av projektets mål är att stärka barn att själva stå upp för varandra och bli medvetna om sina rättigheter. Det kommer att möjliggöras genom nya tekniska funktioner, tilltalande design och målgruppsanpassat material på fler språk än svenska, och på andra sätt än bara i text. Dessutom ska metodmaterial användas i minst 100 skolors undervisning.

– Det som är så unikt med det här projektet är att vi vuxna får en kunnig vän, som finns tillgänglig alla tider på dygnet för att ta hand om de specifika frågor vi har, säger Friends ambassadör Frida Boisen.

Utdelning från Postkodlotteriet

Friends är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Målet med projektet

Projektets mål är att skapa en våg av civilkurage över Sverige. De flesta vill göra rätt, stå på den utsattes sida, men vet inte HUR. Projektet är tänkt att ge barn och vuxna verktyg att lämna sidolinjen och alltid agera för de barn som utsätts för kränkningar.
Genom projektets kampanj #what would you do kommer ambassadörer och influencers sprida kunskap om hur vi alltid ska agera för att stoppa mobbing.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2021 delas drygt 140 miljoner kronor ut till de nio Drömprojekt som beviljades stöd.

Friends överraskas med Drömprojekt