Organisation

Naturskyddsföreningen

Så vill Naturskyddsföreningen skapa världens längsta blomsteräng

Idag hotas en miljon arter hotas av utrotning – bara i Sverige. Men med smartare skötsel av Sveriges vägkanter förvandlas de från bortglömd spillyta till ett blomstrande nätverk som surrar av liv.

– Istället för gräs-öken vill vi ha 100 mil blomsteräng, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.

Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen

Om projektet

Karin Lexén var ute på en skogspromenad med en kollega när Postkodlotteriet, med TV‑trädgårdsmästaren Bosse Rappne i släptåg, dök upp med guldkuvert, blommor och beskedet att organisationen fått sin Drömprojekt-ansökan beviljad av Postkodlotteriet:

– Är det sant? Det här är helt otroligt, sa Lexén när hon drog fram checken som visade 14,1 miljoner kronor.

Projektet är ett skolboksexempel på hur naturens fantastiska kretslopp fungerar: i takt med att vi fått allt färre ytor naturbetesmarker och slåtterängar i Sverige, har förekomsten av pollinatörer som bin, humlor och fjärilar minskat. En miljon djur- och växtarter hotas av utrotning.

Tack vare alla lottköpare

– Att aktivt arbeta med att återskapa gamla tiders blomsterängar längs de stråk och vägkanter många svenskar rör sig vid dagligen är ett spännande sätt att uppmärksamma vikten av biologisk mångfald. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan vi bidra till artrikedom och att bevara viktiga livsmiljöer, säger Eva Struving, Managing Director på Svenska Postkodlotteriet.

Under projektet kommer Naturskyddsföreningens medlemmar och andra engagerade aktörer runtom i Sverige att förvandla svenska vägkanter från bortglömd spillyta till ett blomstrande nätverk där bin, fjärilar och andra arter trivs och förökar sig, för att i sin tur sprida pollen som ökar växtligheten och räddar utrotade arter!

Läs mer här

Utdelning från Postkodlotteriet

Naturskyddsföreningen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2010.

Målet med projektet

En miljon arter hotas av utrotning och många forskare menar att vi redan är inne i den sjätte massutrotningen. Pollinatörer som bin, humlor och fjärilar med flera blir allt färre och den biologiska mångfalden hotas av såväl klimatförändringar som invasiva arter.

Projektets mål är att skapa långa band av ängsmark, så kallade slåtterkorridorer, för att utnyttja mark som tidigare setts som oanvändbar. Med blommande vägkanter lockas pollinerande insekter, vi får vackra, färgsprakande vägar och skapar förutsättningar för en större biologisk mångfald!

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2021 delas drygt 140 miljoner kronor ut till de nio Drömprojekt som beviljades stöd.

Naturskyddsföreningen överraskas med Drömprojekt