Organisation

Rädda Barnen

Rädda Barnens AI-projekt kraftsamlar mot psykisk ohälsa och mobbning i gamingvärlden

Allt fler barn och ungdomar vittnar om att de utsätts för övergrepp och mobbning medan de spelar dator- eller tv‑spel online. I Rädda Barnens nya projekt kommer experter kunna stoppa, motverka och följa upp övergrepp och mobbning i tid med hjälp av Artificiell Intelligens.

– Nu får vi möjlighet att hjälpa de barn som far illa på ett nytänkande och effektivt sätt, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen

Om projektet

Ett gäng kollegor från Rädda Barnen hade samlats för en corona-säker utomhusfika när Postkodlotteriets Putte Nelson dök upp med guldkuvert, blommor och beskedet att organisationen fått sin Drömprojektansökan beviljad av Postkodlotteriet. Beskedet möttes av breda leenden, jubel och applåder.

– Är det sant? Det här helt otroligt, sa Helena Thybell och fortsatte leende:

– Får man pussa checken?

Inom gamingvärlden är det stundtals rå jargong och ett hårt klimat. Detta är i dag en arena där många barn och unga vistas, samtidigt som vuxnas insyn och möjlighet att ingripa är begränsad. I sin direktverksamhet möter Rädda Barnens anställda barn och ungas berättelser från gamingvärlden. Utifrån den kunskapen har organisationen under en tid arbetat kring hur man även här kan vara närvarande, stöttande och skyddande.

– Trakasserier finns överallt, och i viss mån så är inte det alltid ett problem. Man lär sig att ha lite hårdare hud, men frågan är om man kan förvänta sig samma hårda hud av en 17‑åring som av en åttaåring som gör sin första infärd i den här miljön, säger Nichlas Hellmark, ekonom och blivande Gaming Lead på Rädda Barnen och grundare av idén till projektet.

AI ska motverka och följa upp övergrepp och mobbning mot barn online

Rädda Barnen arbetar nu fram en modell som på barns villkor gör det möjligt att stötta och skydda barn och unga som tillbringar tid på olika spelplattformar. Med hjälp av AI och samarbete med bland annat spelutvecklingsföretag kommer man kunna upptäcka, kontakta och ge stöd till barn i utsatta situationer.

– Det här verkligen ett drömprojekt! Det som är lite extra speciellt är att Nichlas som kom på den här idén jobbar på vår ekonomiavdelning, och jag är så stolt över att vi använder hela organisationen för att skapa kreativa idéer, säger Helena Thybell.

Tack vare alla lottköpare

Projektet löper över fyra år och målet är att nå 240 000 barn och unga med plattformen, samtidigt som minst 10 000 som far illa ska erbjudas stöd. Om projektet når framgång ska det snabbt kunna skalas upp globalt för att ge stöd till de hundratals miljoner barn som befinner sig på dessa plattformar.

– Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet möjliggörs denna innovativa satsning, säger Eva Struving, Managing Director på Svenska Postkodlotteriet.

Utdelning från Postkodlotteriet

Rädda Barnen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2005.

Målet med projektet

Vuxenvärlden har väldigt liten insyn i vad som händer på spelplattformar online, samtidigt som allt fler vittnar om övergrepp och mobbning.

Det här projektet vill skapa en plattform för att arbeta förebyggande samt skydda barn och unga från mobbning, kränkningar och övergrepp på olika spelplattformar. Via artificiell intelligens ska barn i riskzon erbjudas det stöd de har rätt till.

Genom att samarbeta med spelföretag och civilsamhällesaktörer inom barnrätt vill Rädda Barnen skapa fältassistenter, fritidsledare och nattvandrare i ungas digitala miljöer.

AI som jobbar dygnet runt ska identifiera problematiskt beteende, kränkningar, övergrepp och tidiga tecken på psykisk ohälsa.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2021 delas drygt 140 miljoner kronor ut till de nio Drömprojekt som beviljades stöd.

Rädda Barnen överraskas med Drömprojekt