Organisation

Sverige för UNHCR och Amnesty

”Vi kommer att kunna hjälpa ungefär 650 000 flyktingar!”

Just nu utspelar sig en av de värsta flyktingkriserna i modern tid i Venezuela. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan organisationerna Sverige för UNHCR och Amnesty International starta ett samarbete för att skydda flyktingarna.

– Med det här projektstödet kommer vi kunna hjälpa ungefär 650 000 flyktingar, säger Åsa Widell, generalsekreterare, Sverige för UNHCR.

Åsa Widell, generalsekreterare, Sverige för UNHCR

Om projektet

Det blev både applåder och en del tårar när Jesper Blomqvist dök upp med blommor och guldkuvert för att överraska Sverige för UNHCR och Amnesty International. Tillsammans hade de två organisationerna sökt projektstöd för sitt Drömprojekt: No Place for Abuse – Welcome Venezuela.

– Vi vill bland annat skapa skyddade boenden med tillgång till specialiserat medicinskt, juridiskt och psykosocialt stöd för människor på flykt i utsatta situationer. Projektet tar också fasta på vikten av att stärka kvinnors och flickors, samt HBTQI-personers rättigheter, säger Anna Johansson, tillförordnad generalsekreterare Amnesty International Sverige.

Över fem miljoner människor har flytt Venezuela. Det gör det till världens näst största pågående flyktingkatastrof efter Syrien. Projektets övergripande mål är skydda flickor, kvinnor och HBTQI-personer mot övergrepp och diskriminering genom olika aktiviteter och insatser

Organisationerna går samman och gör skillnad

– Den venezuelanska flyktingkrisen är stor men hittills har rapporterna från den varit knapphändiga i vår del av världen. När världens största människorättsorganisation och världens ledande flyktingorganisation nu går samman gör de enorm skillnad. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan vi möjliggöra detta, säger Eva Struving, Managing Director på Postkodlotteriet.

Inom ramen för projektet kommer organisationerna även att arbeta för att sprida kunskap och kännedom om krisen hos allmänhet och opinionsbildare. Totalt får organisationerna 27,9 miljoner kronor för att kunna genomföra det viktiga arbetet.

Utdelning från Postkodlotteriet

Sverige för UNHCR och Amnesty är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009 samt 2008.

Projektets syfte

Över fem miljoner människor har hittills lämnat Venezuela och flytt från våld, hot och brist på mat och medicin. Det här är nu världens näst största flyktingkris efter Syrien. Sexuellt och könsbaserat våld, främst mot kvinnor och flickor, är mycket vanligt.

Målet med projektet är att människor ska kunna känna sig trygga och att de skyddas från våld och diskriminering. Projektet syftar även till att påverka politiska beslut och förbättra lagar som finns för att skydda de grupperna.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2021 delas drygt 140 miljoner kronor ut till de nio Drömprojekt som beviljades stöd.

Sverige för UNHCR och Amnesty överraskas med Drömprojekt