Organisation

Hand in Hand Sweden

De ska hjälpa kvinnor i Afghanistan att börja odla saffran.

14 miljoner människor i Afghanistan lider av hunger och FN befarar att situationen kommer bli mycket värre. I organisationen Hand in Hand har man en idé om att stötta de mest utsatta i Afghanistan genom att introducera saffran som ny gröda. Detta har organisationen ansökt om medel för i Postkodlotteriets årliga utlysning av Drömprojekt.

Om projektet

En dag i februari 2022 ger sig Postkodlotteriets Jesper Blomqvist i väg för att överraska medarbetarna på Hand in Hand. Nu ska han berätta att deras dröm kommer att bli ett Drömprojekt.

– Hejsan, hejsan, säger Jesper när han kliver in i rummet där medarbetarna sitter i ett möte. De blir paffa och börjar skratta; de förstår vad som håller på att hända. Stora leenden sprider sig i deras ansikten.

– Jag vet ju att ni har en dröm om att genomföra projektet ni kallar för The Red Gold, fortsätter Jesper, och medarbetarna är så ivriga att de genast börjar berätta om projektet inför kameran, redan innan Jesper hunnit säga att de fått sitt Drömprojekt beviljat. De skrattar och kramas. Sedan drar generalsekreterare Stina Götbrink till sist fram checken ur guldkuvertet som Jesper håller i, och där står det: 16 500 000 kr. Jubel och applåder följer.

– Vilken lycka, nu kan vi göra det! utropar Anna Bertmar Khan, programchef på Hand in Hand.

Saffran är fantastiskt

Anna Bertmar Khan berättar att de flesta småbönder i Afghanistan odlar vete och grönsaker för att överleva.

– I det här projektet introducerar vi en ny gröda: saffran. Saffran är fantastiskt, därför att det ger en mycket högre intäkt än det som människor idag odlar. Det finns en stor efterfrågan på saffran.

3 000 småskaliga bönder i den torra och fattiga Balkhprovinsen i Afghanistan ska få möjlighet att odla det röda guldet. Där ska man få det som idag anses som improduktiv mark att blomstra, då saffranskrokusen trivs bra där det är soligt och torrt.

– Vi bygger små entreprenörskap, framför allt med kvinnor, berättar Anna Bertmar Khan.

Utdelning från Postkodlotteriet

Projektet tilldelas 16,5 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet 2022.

Målet med projektet

Kan ersätta opiumvallmo
Saffranet kan bli en ersättningsgröda för opiumvallmon. På så vis bidrar projektet både till att kvinnor får en inkomst så att de kan försörja sig och sina familjer, och att man inte behöver välja att odla opium. (Odlingen av opiumvallmo har svåra konsekvenser.)

– Människorna som vi arbetar med i Afghanistan har det ohyggligt svårt, och vi är ju övertygade om att man inte kan lämna dem som bor i Afghanistan åt sitt eget öde. Det här är ett sätt för oss, och för Postkodlotteriet och alla lottköpare, att faktiskt bidra till att de kan få det lite lättare, säger Stina Götbrink.

Utbildning i entreprenörskap

Hälften av pengarna ska användas till krokuslökar till bönderna. Andra halvan till en finansieringsmodell där bönderna länkas ihop med privata saffransuppköpare vilket ger lantbrukarna utbildning i entreprenörskap.

– Ett projekt med många vinster, säger Eva Struving, Managing Director på Svenska Postkodlotteriet. Människor ges hopp och utbildning, miljön blir bättre och förhoppningsvis ser bönder i området att det finns alternativ till vallmoodling.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2022 delas drygt 100 miljoner kronor ut till de 6 Drömprojekt som beviljades stöd.

Hand in Hand överraskas med Drömprojekt