Organisation

Mind

De senaste åren har Mind tagit emot allt fler samtal från människor som känner oro, ångest och nedstämdhet. Behoven av hjälp har ökat – och i takt med det behövs nya verktyg. Därför får organisationen Mind ett beviljat stöd i ett av årets Drömprojekt.

Här ges resurser att starta initiativet Mindhouse, som rent praktiskt är en AI-lösning som ska hjälpa de som mår dåligt att lättare hjälpa sig själva.

Om projektet

Ökat tryck

När det övergripande trycket ökar, riskerar det att få allvarliga konsekvenser för de personer som är i större behov av akut hjälp och vård – till exempel för personer med självmordstankar. Och det är här Mindhouse kommer in i bilden och förväntas bli ett bidragande stöd.

Drömprojektet går i uppfyllelse

När generalsekreteraren Karin Schulz tar emot det glada beskedet att Minds ansökan till Drömprojektet beviljats, kan hon knappt tro att det är sant.

– Att kunna öppna upp fler sätt att skapa kontakt för de som söker stöd för psykisk ohälsa är fantastiskt! Genom att kunna erbjuda stöd till fler ser vi ett ökat hopp för framtiden.

Mind får 11,2 miljoner kronor för att genomföra projektet – och räknar med att kunna ta emot 90 000 besök på plattformen under projekttiden.

Utdelning från Postkodlotteriet

Projektet tilldelas 11,2 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet 2022.

Målet med projektet

Mindhouse är ett hjälpmedel på webben. Här kan besökarna få anpassad vägledning från start och hitta rätt verktyg. Även vänner och anhöriga ska kunna höja sina kunskaper och konkreta färdigheter om psykiskt hälsa och hur man kan ge konkret medmänskligt stöd.

Rent praktiskt fungerar Mindhouse genom att användaren svarar på frågor för att sedan hänvisas till specifika rum med olika innehåll.

Här erbjuds fakta och förståelse genom spelliknande funktioner, exempelvis minispel och quiz, filmer, berättelser och data. Innehållet anpassas efter de behov och den profil som användaren uppger.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2022 delas drygt 100 miljoner kronor ut till de 6 Drömprojekt som beviljades stöd.

Mind överraskas med Drömprojekt