Organisation

Nordens Ark och BirdLife Sverige

Den biologiska mångfalden minskar drastiskt i Sverige. En av många hotade fågelarter är den sydliga kärrsnäppan. För mindre än 100 år sedan fanns minst 1000 häckande par. Idag har beståndet minskat till endast 65. För att försöka vända den nedåtgående trenden får organisationerna Nordens Ark och BirdLife ett beviljat stöd i ett av årets Drömprojekt.

– Vi kan fortfarande rädda den sydliga kärrsnäppan, säger Stina Rigbäck, föreningschef på BirdLife Sverige. Men vi måste agera snabbt. Det är den sista spillran av populationen i Sverige som vi måste rädda och förstärka.

Om projektet

Rädda fåglarnas miljö

Den sydliga kärrsnäppan trivs i våtmarker och på strandängar, som är områden som håller på att försvinna på grund av både torrläggning och odling. För att öka fågelbeståndet kommer projektet arbeta på flera fronter för att adressera de hot som arten möter. Det vilda beståndet kommer bland annat att förstärkas genom utsättning av individer kläckta och uppfödda på Nordens Ark. När ungarna växt till sig släpps de ut på lämpliga lokaler.

– En större och nästan flygfärdig unge kan skydda sig betydligt bättre mot rovdjur förklarar Emma Nygren, bevarandebiolog på Nordens Ark. De har då fått ett försprång i livet och är inte längre lika sårbara.

Utdelning från Postkodlotteriet

Projektet tilldelas 13,2 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet 2022.

Målet med projektet

På längre sikt

Löpande sker sedan det viktiga arbetet med att se till att fåglarna överlever i sin naturliga miljö.

– Populationen ska övervakas, bland annat ska bon inventeras och fåglar ska ringmärkas, säger Mia Ericsson, projektsamordnare på BirdLife Sverige. Men framförallt måste deras livsmiljö förbättras, till exempel genom att diken pluggas igen. Det leder till att vi kan återställa grunda vattensamlingar.

Den sydliga kärrsnäppan finns i dag främst på Öland och i Skåne. Här ska minst tio strandängar återställas. Allt för att förhindra att den sydliga kärrsnäppan försvinner helt från den svenska faunan. Projektet löper över fyra år och de två organisationerna får tillsammans 13,2 miljoner kronor.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2022 delas drygt 100 miljoner kronor ut till de 6 Drömprojekt som beviljades stöd.

Nordens Ark och BirdLife Sverige överraskas med Drömprojekt