Organisation

Svenska Röda Korset och Clowner utan Gränser

Det här Drömprojektet handlar om att minska hälsoklyftorna i Sverige och hjälpa dem som drabbats hårt av pandemin.

Pandemin har haft många negativa konsekvenser, en av dem är att människor som redan innan pandemin levde i utsatthet, har fått det ännu svårare. Därför ska Röda Korset och Clowner Utan Gränser tillsammans genomföra ett Drömprojekt för att jämna ut hälsoklyftorna i landet. Deras Drömprojekt heter ”Folkhälsoresan – ett gott skratt förlänger livet” och finansieras av Postkodlotteriet med 18,5 miljoner kronor.

Om projektet

Sofia Ledarp och Frida Hallgren om skratt

Det blir jubel och applåder hos Röda Korset och Clowner utan Gränser när de får beskedet att deras dröm kommer att bli ett Drömprojekt. Skådespelarna Sofia Ledarp och Frida Hallgren är ambassadörer för Clowner utan Gränser och berättar hur mycket det betyder att få skratta.

– Clowner utan Gränser är för oss väldigt viktiga, därför de kommer till platsen och ger en injektion av hopp. De tar hand om psyket, säger Frida Hallgren.

– Komedi och humor frigör jättemycket, fyller Sofia Ledarp i.

Barn och unga i utsatta områden

Barn och unga har drabbats negativt av pandemin, särskilt de som lever i utsatta miljöer, med svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Riskerna med distansundervisning och ökad frånvaro bland både elever och lärare, är större i dessa områden.

Äldre har också drabbats hårt

Personer över 70 år har också drabbats hårt under pandemin, både fysiskt och psykiskt. Många upplever ökad psykisk ohälsa till exempel i form av sömnsvårigheter och depression. Över 300 000 personer i Sverige befinner sig i ofrivillig ensamhet, varav de flesta är äldre.

Utdelning från Postkodlotteriet

Projektet tilldelas 18,5 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet 2022.

Målet med projektet

Röda Korset och Clowner Utan Gränser startar nu ett unikt Drömprojekt. De ska nå ut till kommuner i hela landet under de fyra år som projektet pågår och tillsammans med deltagarna ska de bygga tillit, engagemang och gemenskap.

Projektet blir en folkhälsoturné som samlar nya metoder och utvecklar verktyg genom föreställningar, workshops, samt lokala hälsofrämjande aktiviteter som exempelvis läxhjälp, matlagningskurser, teater och idrottsaktiviteter. Målet är att 80 procent av deltagarna ska förbättra sin psykiska hälsa, öka den fysiska aktiviteten och känna sig mindre isolerade.

– Pandemin har slagit hårt mot många och riskerar att ge långvariga effekter, säger Postkodlotteriets Managing Director Eva Struving. Genom organisationernas gemensamma projekt kan det brytas.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2022 delas drygt 100 miljoner kronor ut till de 6 Drömprojekt som beviljades stöd.

Svenska Röda Korset och Clowner utan gränser överraskas med Drömprojekt