Organisation

Civil Rights Defenders och Human Rights Watch

De ska arbeta för rättssäkerhet och för att mänskliga rättigheter respekteras för människor som är på flykt. Människor som flyr undan krig, våld, förföljelse och konflikter är fler än någonsin. Den svåra situationen späs på av klimatkris, extremväder, matbrist och inflation. Världen har nått ett nytt sorgligt rekord: 100 miljoner människor på flykt.

Trenden med stigande antal människor på flykt har varit stadig under det senaste decenniet. Och med den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022 skapades den snabbaste och en av de största flyktingkriserna sedan andra världskriget. Det mänskliga lidandet och behoven av humanitär nödhjälp är enorma. Civil Rights Defenders och Human Rights Watch ska därför samarbeta i Drömprojektet ”Trygghet, hopp och rättvisa för de som förlorat allt”.

Kompetensstärkande samarbete

Civil Rights Defenders och Human Rights Watch är två av Sveriges tyngsta människorättsorganisationer med stora kontaktnät. I projektet ska de komplettera varandra med sina olika expertkunskaper i arbetet för flyktingars mänskliga rättigheter. Human Rights Watch har utarbetade metoder för att bevaka efterlevnaden av mänskliga rättigheter, och Civil Rights Defenders är en internationell organisation som försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och är experter på strategisk processföring. Deras unika samarbete i detta projekt kommer att leda till gemensamt lärande och en starkare röst för att stötta några av de mest utsatta människorna i världen.

Om projektet

I arbetet för en långsiktigt hållbar migrationspolitik ska initiativet koordinera frågor som rör migration med ett helhetsperspektiv. Flera internationella överenskommelser, konventioner och förordningar är styrande i processer som rör flyktingar. Projektet, med särskilt fokus på EU, ska stärka människor på flykt och värna rättssäkerhet och förebygga kränkningar. Inom projektet kommer organisationerna dokumentera och följa upp hur de mänskliga rättigheterna respekteras och möjliggöra ansvarsutkrävande.

Utdelning från Postkodlotteriet

Projektet tilldelas 19504 000 kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet 2023.

Mål med projektet

Partnerskapet ska stärka rättssäkerheten och arbeta för att mänskliga rättigheter för människor på flykt respekteras.

Exempel:

  1. Framställa tre rapporter samt publicera tio skrivelser.
  2. Genomföra kapacitetsstärkande aktiviteter i form av bl.a. juridisk rådgivning och psykosocialt stöd.
  3. Bevaka människorättskränkningar och dokumentera vittnesmål.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2023 delas ca 100 miljoner kronor ut till de 6 Drömprojekt som beviljats stöd.