Organisation

Kvinna till kvinna

Kvinna till Kvinna vill rusta utsatta kvinnor med migrationsbakgrund, som bor eller verkar i något av Sveriges utsatta områden, att bli framtidens kvinnliga förändringsaktörer.

Projektet ”Förändringsaktörerna – kvinnligt ledarskap för inkludering” ska skapa en spetsutbildning för framtidens kvinnliga ledare och verka för positiv samhällsutveckling i våra utsatta områden. Postkodlotteriet finansierar Drömprojektet med 9 999 000 kronor. Projektet görs i tätt samarbete med svenskt näringsliv och civilsamhälle.

Om projektet

En vintersolig februaridag 2023 ger sig Postkodlotteriets Magdalena Forsberg iväg för att överraska medarbetarna på Kvinna till Kvinna. Det är dags att berätta att deras dröm kommer att bli ett Drömprojekt.

– Hej! Kan jag komma in? säger Magdalena när hon stiger in i rummet där medarbetarna sitter i ett möte. Glädjen sprider sig snabbt runt bordet, rummet fylls av skratt och stora leenden sprider sig i medarbetarnas ansikten; de börja ana vad som håller på att hända. Deras drömprojekt är beviljat.

– Kvinnligt ledarskap och segregation, säger Magdalena, kan du berätta lite kort om ert arbete?

Generalsekreterare Petra Tötterman Andorff berättar:

- Det finns en grupp kvinnor med migrationsbakgrund Sverige vars potential inte tas till vara på. Därför har vi nu satsat på den här feministiska ledarskapsutbildningen – vårt Drömprojekt.

Det blir applåder och jubel när checken till sist dras ur guldkuvertet som Magdalena håller i. Det står: 9 999 000 kr.

- Det betyder otroligt mycket att ni tror på oss och det förtroendet ni ger till Kvinna till Kvinna, fortsätter Petra lyckligt. Och det förtroendet kommer vi nu kunna ge till en massa coola, unga kvinnor i Sverige och hjälpa dem att bli de ledare som vi tror att världen behöver.

Framtidens kvinnliga ledare i förarsätet

De senaste åren har dödligt våld, kriminalitet, ekonomiska klyftor, segregation och hedersproblematik ökat i Sverige. Kvinnor är i flera avseenden särskilt utsatta – de står längst ifrån arbetsmarknaden, har lägre pensioner och ofta sämre tillgång till god vård än andra grupper i samhället.

Det finns därför ett akut behov av att sätta in effektiva insatser i vårt lands mest utsatta områden. Kvinna till Kvinna har 30 års erfarenhet av att stärka kvinnor och vet att kvinnor har en unik potential att vända den negativa utvecklingen i kontexten de befinner sig i. Tack vare finansieringen i Drömprojektet vill man därför skapa en ny spetsutbildning för framtidens kvinnliga ledare och verka för positiv samhällsutveckling i våra utsatta områden.

Shilér Al Fouadi, deltagare i pilotprojekt:

- Den här utbildningen för unga kvinnor med migrationsbakgrund är skapad för en målgrupp som ofta förbises, eftersom man oftast fokuserar på unga killar. Det kommer bli en dörröppnare för många, att bli stärkt genom utbildningen och känna sig som en värdig målgrupp som det satsas på. Så att man sedan kan gå ut och ta världen med storm.

Utdelning från Postkodlotteriet

Projektet tilldelas 9 999 000 kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet 2023.

Målet med projektet

Kvinna till Kvinna vill skapa en etablerad och eftertraktad ledarskapsutbildning för kvinnor med migrationsbakgrund och med koppling till utsatta områden i Sverige. Förhoppningen är att ge deltagarna rätt verktyg för att motverka segregation och skapa engagemang i de socialt utsatta områden där de bor och verkar. Projektets resultat dokumenteras och kommuniceras för att visa metodens effektivitet samt blir underlag för finansiella samarbeten med aktörer inom privat och kommunal/statlig sektor.

Exempel:

1. 75 kvinnliga deltagare har genomfört ledarskapsutbildningen.

2. Deltagarna har skapat 75 delprojekt och nått ytterligare minst 750 personer i syfte att motverka segregation, våld och otrygghet samt hedersvåld.

3. Varje deltagare har en mentor inom näringsliv och/eller civilsamhälle.

4. Ökat antal kvinnor som bor eller verkar i utsatta områden som befinner sig i ledarskapsroller inom privat, kommunal och/eller ideell sektor.

5. Projektet kommunicerats kontinuerligt genom kanalanpassad kommunikation.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2023 delas ca 100 miljoner kronor ut till de 6 Drömprojekt som beviljats stöd.

Kvinna till Kvinna överraskas med Drömprojekt