Organisation

Scouterna, Friluftsfrämjandet och Mentor

De ska stärka barn och ungdomar boende i områden med socioekonomiska utmaningar med friluftsliv som verktyg.

Barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar i Sverige behöver fler goda förebilder som inger framtidstro. Dagens debatt i vårt land fokuserar dock allt mindre på hur vi kan förebygga att problemen uppstår från början. Med utgångspunkt i scoutmetoden, mentorskap och social gemenskap, och med naturen som arena vill man ge barnen och ungdomarna chansen att upptäcka och tro på sin egen förmåga. Det beviljade stödet från årets Drömprojekt ”Friluftsliv för framtidens förebilder” kan vara avgörande för att organisationen ska lyckas med målen.

Om projektet

Idag bor cirka 135 000 barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar i Sverige. De har ökad risk att hamna i utanförskap och kriminalitet, många har stora utmaningar och behöver fler goda förebilder som inger framtidstro.

Att fånga upp barnen och ungdomarna tidigt, ge dem positiva sammanhang, stöd från fler vuxna och möjlighet att diskutera värderingar, vad som är rätt och fel, är av stor vikt för att de ska utvecklas till trygga och ansvarsfulla individer.

Från dröm till drömprojekt

Februaridagen när Postkodlotteriets Putte Nelsson ska överraska Scouterna, Friluftsfrämjandet och Mentor är ganska trist och mulen. Alla medarbetare skiner dock upp som solen när de får det glada beskedet att deras dröm kommer att bli ett drömprojekt. Det blir skratt, jubel, applåder och kramar när checken överlämnas av Putte.

- Ni är ju tre organisationer som har ett gemensamt drömprojekt, säger Putte. Berätta!

Anna-Karin Hennig från Scouterna:
- Det handlar om att ge unga människor en möjlighet att bli förebilder och att upptäcka gemenskap – att upptäcka detta i naturen och med hjälp av andra kompisar. Det handlar extremt mycket om att försöka nå ut där vi idag inte finns. Samtidigt kan vi alla tre organisationer även lära oss av varandra.

Kristina Ljungros, Friluftsfrämjande, fortsätter:
- För bara 20 år sedan så var 80 % av alla barn och unga ofta ute i naturen. Idag är det bara 50 %. Det ser vi allvarligt på. Med vårt drömprojekt blir det ett naturligt sätt att komma ut, prova på att paddla, klättra, cykla eller andra fritidsaktiviteter.

Bryta utanförskap tidigt

Projektet syftar till att bryta utanförskap och ta tillvara ungas potential i tre kommuner där tolv skolor ska delta. Under fyra år ska minst 16 000 möten med barn och unga genomföras. 1 000 av dessa erbjuds dagläger, lovläger och gruppmentorskap.


- I det här projektet går tre starka aktörer samman för att ge barn och unga en möjlighet uppleva äventyr och stärkas av naturen. Naturen finns till för alla, men alla har inte fått chansen att upptäcka det än. Tillsammans kan vi ge fler barn den möjligheten, säger Johan Pettersson, en av Scouternas generalsekreterare


Tack vare Drömprojektet ska en mängd olika initiativ bli verklighet. Allt ifrån meningsfulla aktiviteter under skolterminerna till läger, lovaktiviteter och familjeutflykter. Ungdomar kommer också att erbjudas feriejobb, gruppmentorskap och ledarskapsutbildningar. På så sätt får ungdomarna kunskap, kraft och mod att förändra och göra positiva vägval. Vilket på lång sikt bidrar till ett bättre samhälle.

Utdelning från Postkodlotteriet

Projektet tilldelas 29 213 000 kr och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet 2023.

Mål med projektet

Målet är att motverka utanförskap, samt psykisk, social och fysisk ohälsa hos barn och ungdomar i områden med socioekonomiska utmaningar. Partnerskapet ska bidra till ungas utveckling genom att erbjuda en plats där barn och unga känner sig delaktiga och har förutsättningar att bry sig om sig själva och sina medmänniskor. Ytterligare en målsättning är att bidra till ökad hälsa hos målgruppen genom ett ökat friluftsliv.

Exempel:

1. Tre kommuner/stadsdelar och 12 skolor deltar i projektet.
2. Genomföra 16 000 möten med barn och unga.
3. Genomföra dagläger, lovläger och gruppmentorskap med 1 000 ungdomar.
4. Skapa minst 270 feriejobb inom projektets ramar.
5. Att samtliga organisationer lär sig av varandra, tar fram nya metoder och verktyg samt skapar långsiktiga strategier för hur de ska bibehålla målgruppen.


Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2023 delas ca 100 miljoner kronor ut till de 6 Drömprojekt som beviljats stöd.

Scouterna, Friluftsfrämjandet och Mentor överraskas med Drömprojekt