Organisation

Sverige för UNHCR

De vill rädda liv och förbättra hälsan för cirka 207 000 flyktingar i Tanzania genom tillgång till bättre sjukvård.

UNHCR:s sjukhus i Tanzania har stora problem med tillgång till el. Flera av sjukhusen saknar helt el och övriga drivs av dyra dieselgeneratorer. Den höga kostnaden gör att sjukhusen inte kan ta emot patienter akut på kvällstid, förvara mediciner kallt eller använda livräddande maskiner. Tack vare Drömprojektet ”Solens strålar räddar liv i flyktingläger” kan UNHCR installera moderna och miljövänliga solpaneler med tillhörande batteri, som ger förnybar elektricitet till vårdinrättningar.

Om projektet

Med stabilare tillgång till el kan vårdinrättningarna använda livsviktig utrustning som syrgas, kylar för vaccin och respiratorer för både gamla och unga som annars hade dött – helt i onödan. För tidigt födda barn kan få syrgas och läggas i en trygg kuvös och sjukhusen kan behandla patienter akut – även efter mörkret fallit. Förutom att spara in pengar kommer projektet att bidra till att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser, eftersom elen idag kommer från dieselgeneratorer. Drömprojektets finansiering är nyckeln till att göra det omöjliga möjligt.

Säkrare vård och minskad dödlighet

Jesper Blomqvist är på väg till UNHCR:s kontor med en glad överraskning och en blombukett i ena handen. Det är dags att berätta för medarbetarna att stödet för deras Drömprojekt är beviljat.

– Ursäkta att jag stör, säger Jesper leende när han stiger in i rummet där man sitter mitt uppe i ett Teams-möte med sina andra kollegor på plats i Tanzania. Medarbetarna blir helt paffa men börja skratta och tittar lite nervöst på varandra. Applåder, kramar och skratt avlöser varandra.

Åsa Widell, generalsekreterare, berättar glatt:

– Vår plan är att vi ska kunna elektrifiera med solenergi, minst 14 sjukhus och vårdcentraler i Tanzania. Det kommer att hjälpa över 200 000 flyktingar på plats i den fattigaste och mest svårtillgängliga delen. Detta kommer innebära en mycket säkrare vård och att människor slipper dö. Något som tyvärr händer idag, eftersom det är så dålig tillgång på el för sjukhusen. Idag kan man inte ha på maskiner dygnet runt, vilket betyder att det blir svårigheter att lagra till exempel vaccin och blodbanker.

– We are very much delighted and very happy! This is a project that we really have been dreaming about and we´re looking forward to be able to help with facilities to the refugee camps, berättar Purity Kendi Gituma, Accociate Renewable Energy Officer, UNHCR Tanzania.

Utdelning från Postkodlotteriet

Projektet tilldelas 16 317 000 kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet 2023.

Mål med projektet

UNHCR vill att vårdinrättningar ska få tillgång till stabil, förnyelsebar el. Dygnet runt. Detta gör att man kan utöka och förbättra sjukvården för flyktingarna i lägret och i närområdet, vilket kommer att rädda liv och förhindra onödigt lidande. Man vill även skapa bättre luftkvalitet i området och minska lägrens negativa klimatpåverkan.

Exempel:

  1. 207 000 invånare i två läger i Tanzania får tillgång till mer och bättre sjukvård.
  2. 14 vårdinrättningar – tio sjukhus och vårdcentraler i lägren Nyarugusu och Nduta samt fyra sjukhus i dess närområde – får tillgång till ren och pålitlig elektricitet genom solenergi.
  3. Befolkningen i närliggande områden får ta del av lägrens förbättrade möjligheter att ta emot patienter dygnet runt, ca 20 000 personer.
  4. Förbättrad belysning och därmed ökad säkerhet för de boende i lägren, framför allt för kvinnor och barn.
  5. Kraftigt minska utsläppen av växthusgaser (508 ton per år).

På uppdrag av FN leder UNHCR, FN:s flyktingorgan, internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av krig, konflikt och förföljelse. UNHCR kämpar för deras rättigheter, ger dem livräddande nödhjälp och skapar lösningar för en trygg framtid.

Sverige för UNHCR har 90-konto och är UNHCR:s svenska partner.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2023 delas ca 100 miljoner kronor ut till de 6 Drömprojekt som beviljats stöd.

Sverige för UNHCR överraskas med Drömprojekt