Organisation

We Effect

De ska skapa en hållbar lösning för matavfall i Kenya med hjälp av larver, vilket kan minska utbrott av diarréer, tyfus och matförgiftning.

I landet råder brist på infrastruktur och kapacitet för att hantera avfallet av den mat som inte lyckas säljas till stadens befolkning. Trots ökande hungersnöd tvingas man slänga en stor del av maten eftersom den hinner bli dålig. I projektet ”Larven som älskar avfall” ska man använda sig av en liten larv, som efter att den ätit sig stor och mätt förvandlas till gödsel och djurfoder. Med det beviljade stödet från årets Drömprojekt kommer man kunna omvandla matavfall till miljövänliga produkter och bidra till nya försörjningsmöjligheter i Kenya.

Om projektet

En krispig vinterdag i februari är en peppad Kicken Lundqvist på väg till medarbetarna på We Effect med en glad överraskning. Och överraskade blir de. Applåder och skratt varvas med kramar och till och med lite dans.

We Effects generalsekreterare Anna Tibblin håller upp checken och berättar leende:

– Drömprojektet ska stödja våra småskaliga bönder att utveckla komposter. Den här superlarven kan skapa hållbara lösningar, men också stärka kvinnor och unga som arbetar med kooperativen. Här känns det rätt att säga att flera flugor slås med en smäll.

Hållbar lösning för matavfall i Kenya

Trots ökande hungersnöd i Kenya går en tredjedel av all mat som odlas förlorad. En stor del av maten blir dålig innan den hinner säljas och måste slängas. Avfallet dumpas på ogenomtänkta platser där det får ligga och ruttna. Detta skapar problem både inom miljö och hälsa, särskilt för människor och djur som lever i närområdet. Dessutom drar dumpningsplatserna drar till sig flugor och andra skadedjur, vilket skapar sjukdomar som diarréer, tyfus och matförgiftning.

Larvigt bra larv

Nyckeln till framgång är larven från soldatflugan som älskar att äta matavfall. När den ätit sig stor och mätt förvandlas den, med hjälp av oss människor, till gödsel och djurfoder. Förutom etablering av tekniken och byggandet av en kompostanläggning, ska kvinnoledda kooperativ bildas. Deltagarna i kooperativen genomgår utbildning och ser till att avfall samlas in, sorteras och lämnas till kompostanläggningen. Larverna äter avfallet och omvandlas sedan till djurföda och gödsel, vilket därefter säljs vidare till bönder i omkringliggande områden.

Kompostanläggningarna ska skötas av kvinnoledda kooperativ, där deltagarna utbildas och får stöd i att starta kooperativa företag. Kooperativen ser till att avfall samlas in, omvandlas till djurföda och gödsel och sedan säljs till bönder i närområdet. På så sätt skapas en infrastruktur för innovativ kompostering.

– Att vi stärker kvinnorna genom att de får ta eget ägandeskap i det här projektet bidrar till en ökad jämställdhet, berättar Ingrid Lundberg, Head of Unit Strategic Relations. Detta är inte det enklaste, vi måste även jobba med männen och kulturen runt att arbeta med avfall. Men i slutändan så kommer det göra kvinnorna mer självständiga och därav bidra till jämställdhet. Och parallellt så kommer förstås också miljön på plats att förbättras.

Utdelning från Postkodlotteriet

Projektet tilldelas 7 815 000 kr och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet 2023.

Mål med projektet

Målet är att skapa en hållbar lösning för matavfall i Kenya. Projektet ska skapa förutsättningar för marginaliserade kvinnor och unga att bli mer ekonomiskt självständiga samt stärka dem både i hushållet och i samhället i stort. Projektet vill bidra till ökad jämställdhet och förändrade normer i Kenya. Återvinning av avfall ska också bli socialt acceptabelt och miljön ska hållas ren. Projektet i sig är litet men kommer att bli en game changer för inte bara Kenya utan även i de länder där We Effect är verksamma.

Exempel:

  1. Skapa en infrastruktur för innovativ kompostering med vapenfluglarver.
  2. Etablera tre kvinnoledda, välfungerande kooperativ på tre av marknaderna i staden Meru
  3. Generera över 25 000 ton organiskt gödsel och marknadsföra detta till 100 000 bönder årligen (från år två).
  4. Ökad inkomst för 3 000 medlemmar i de tre kvinnoledda avfallskooperativen.
  5. Utarbeta policys som möjliggör för insektsproducerande bönder att sälja sina produkter.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2023 delas ca 100 miljoner kronor ut till de 6 Drömprojekt som beviljats stöd.