Organisation

Barncancerfonden

Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden tog emot fem miljoner kronor till projektet Undvika hjärtproblem efter cancer och cancer efter hjärtproblem hos barn.

Forskningsutrustning

Om projektet

Projektet Undvika hjärtproblem efter cancer och cancer efter hjärtproblem hos barn är ett gemensamt forskningsprojekt till följd av att olika samband av cancer och hjärtproblem har identifierats. De barn som har överlevt barncancer har en förhöjd risk att få hjärtproblem senare i livet, och de barn som har fått en hjärttransplantation har en kraftigt förhöjd risk att få lymfom (en barncancer). Projektet kommer rikta särskilda forskningspengar till forskning kring hur dessa sjukdomar samverkar.

Utdelning från Postkodlotteriet

Barncancerfonden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2005.