Organisation

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen tog emot sju miljoner kronor till projektet Samma land, inte samma rättigheter - Samer i Sverige.

Civil Rights Defenders-tygkasse och mapp ligger på ett bort

Om projektet

Projektet Samma land, inte samma rättigheter - Samer i Sverige sammanför det samiska civilsamhället med Sveriges experter inom mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Genom Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningens breda plattformar syftar projektet till att skapa nationell och internationell opinion för att stärka samers inflytande och möjligheter att påverka sin framtid. Projektet ska genom politisk och juridisk påverkan säkerställa samers rättigheter som urfolk.

Utdelning från Postkodlotteriet

Civil Rights Defenders är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2013.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade