Organisation

Friends

Friends och Hjärnfonden tog emot sex miljoner kronor till projektet Alla delar av mig - om rätten att få vara sig själv och lyckas i skolan med sin diagnos.

En kvinna och en gosedjurs-krokodil

Om projektet

Barn med diagnosen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en utsatt grupp. Syftet med projektet är att skapa en bättre skolmiljö för barn med NPF-diagnoser, med målsättningen att minska mobbing och utanförskap, samt att ge bättre förutsättningar för barn och ungdomar att ta del av undervisningen. Dessutom kommer Alla delar av mig , genom partnerskapet mellan Hjärnfonden och Friends, rikta in sig på att öka kunskapen om NPF-diagnoser bland elever, föräldrar och skolpersonal.

Utdelning från Postkodlotteriet

Friends är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.