Organisation

Friends

Friends och Hjärnfonden tog emot sex miljoner kronor till projektet Alla delar av mig - om rätten att få vara sig själv och lyckas i skolan med sin diagnos.

En kvinna och en gosedjurs-krokodil

Om projektet

Barn med diagnosen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en utsatt grupp. Syftet med projektet är att skapa en bättre skolmiljö för barn med NPF-diagnoser, med målsättningen att minska mobbing och utanförskap, samt att ge bättre förutsättningar för barn och ungdomar att ta del av undervisningen. Dessutom kommer Alla delar av mig , genom partnerskapet mellan Hjärnfonden och Friends, rikta in sig på att öka kunskapen om NPF-diagnoser bland elever, föräldrar och skolpersonal.

Utdelning från Postkodlotteriet

Friends är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade