Organisation

Plan International Sverige

Plan International Sverige och Världsnaturfonden WWF tog emot sju miljoner kronor till projektet En framtid i fara - rättigheter, motståndskraft och hållbarhet för Baka-folket, deras barn och skogar i Kamerun.

Om projektet

Projektet riktar sig till ett av Afrikas sista nomadiserande urfolk, Baka-folket. Baka-folket är en mycket utsatt grupp som upplever att deras hem och försörjning i regnskogarna tas ifrån dem. Projektet syftar till att stärka Baka-folkets rättigheter genom att kombinera expertisen och erfarenheten i partnerskapet mellan Plan International Sverige och Världsnaturfonden WWF. Projektet har också som delmål att öka medvetenheten och acceptansen för Baka-folket i samhället i stort genom att involvera andra lokalsamhällen i området, och genom dialog med företag och myndigheter.

Utdelning från Postkodlotteriet

Plan International Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.