Organisation

Scouterna

Scouterna och Friluftsfrämjandet tog emot sju miljoner kronor till projektet Rätten till friluftsliv - tillgängligt friluftsliv för barn och unga med NPF.

Scoutledare framför en grupp barn

Om projektet

Rätten till friluftsliv - tillgängligt friluftsliv för barn och unga med NPF syftar till att göra friluftslivet mer tillgängligt för barn och unga med diagnosen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) utifrån övertygelsen att friluftsliv stärker hälsan och ökar livsglädjen.

Genom särskilt utformade ledarskapskurser får ledare utbildning hur man kan bemöta målgruppen och anpassa sin verksamhet utifrån deras behov. Dessutom utgör en del av projektet opinionsbildning där Scouterna och Friluftsfrämjandet gemensamt driver frågan.

Utdelning från Postkodlotteriet

Scouterna är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.