Organisation

Peace Parks Foundation Sweden

Peace Parks Foundation Sweden tog emot 5,9 miljoner kronor till projektet Herding for Health.

Flodhäst i vattnet

Om projektet

Projektet Herding for Health är en unik modell som utvecklats för att förbättra möjligheten för tamboskap och vilda djur att samexistera; verka för hållbar markanvändning och förbättring av försörjningen i och runt fredsparkerna där regelverken för bekämpning av djursjukdomar hos tamboskap samtidigt har en starkt begränsande inverkan på naturskydd och hämmande av möjligheter till ekonomisk utveckling av landsbygden.

Projektet följer en holistisk, samhällsdriven strategi för att ta itu med de utmaningar som råder för bönder som bor i och i direkt anslutning till naturskyddsområden, i detta fall Limpopo National Park Moçambique.

Utdelning från Postkodlotteriet

Peace Parks Foundation Sweden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2010.