Organisation

Riksförbundet FUB

Riksförbundet FUB tog emot 5,8 miljoner kronor till projektet Volymen på max.

Två personer sätter upp lappar med buskap på en vägg

Om projektet

Unga personer med intellektuell funktionsnedsättning stängs ofta ute från stora delar av samhället och unga tjejer med intellektuell funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Genom projektet Volymen på max gör FUB en satsning på ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet syftar på att starta nätverk för ungdomar där de tillsammans med lokala projektledare arbetar för att öka ungdomarnas egenmakt och möjlighet att göra sin röst hörd.

Utdelning från Postkodlotteriet

Riksförbundet FUB är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2012.