Organisation

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner tog emot sex miljoner kronor till projektet Minskat matsvinn, minskad fattigdom i en cirkulär ekonomi.

Om projektet

En tredjedel av allt livsmedel som produceras når aldrig fram till konsumenten. Samtidigt växer den grupp människor i Sverige som inte har råd att äta sig mätta. Livsmedelsbranschen står för mer än 80 000 ton funktionellt matsvinn per år. Genom Minskat matsvinn, minskad fattigdom i en cirkulär ekonomi upprättas en nationell sambandscentral och Stadsmissionerna kan redistribuera matsvinn till utsatta människor.

Utdelning från Postkodlotteriet

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2008.