Organisation

Svenska Naturskydds­föreningen

Svenska Naturskyddsföreningen tog emot sex miljoner kronor till projektet Citizen science.

Landskap med flod och skog

Om projektet

Enligt många forskare går vi nu in i det sjätte stadiet av utrotning av levande organismer. Det innebär att tre fjärdedelar av alla arter kan försvinna under de kommande århundradena. Svenska Naturskyddsföreningen vill genom Citizen science skapa en unik möjlighet att genom medborgarforskning kartlägga och mäta miljöförändringar. Samtidigt får människor en ökad förståelse och intresse för varför artrikedom och hållbara ekosystem är viktigt.

Utdelning från Postkodlotteriet

Svenska Naturskydds­föreningen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2010.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade