Organisation

The Hunger Project Sverige

The Hunger Project Sverige tog emot tolv miljoner kronor till projektet Inga konstigheter - ett giftfritt jordbruk.

Majs på ett majsfält

Om projektet

Inga konstigheter – ett giftfritt jordbruk skapar möjligheter för småbrukare i Uganda att förbättra jordbruksmetoder, förbättra hälsan och öka försörjningsmöjligheterna på ett hållbart sätt. Med rådgivning får småbrukare kunskap och verktyg för att gå från ett delvis kemikaliebaserat jordbruk till ett kemikaliefritt agro-ekologiskt jordbruk.

Projektet främjar långsiktig hållbar användning av naturresurser och säkerställer en ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster vilka är mycket viktiga faktorer för att människor permanent ska kunna ta sig ur fattigdomen och förbättra sina livsvillkor.

Utdelning från Postkodlotteriet

The Hunger Project Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2012.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade